Ús dels blogs com a eina de suport per a l’ensenyament a la secundària

Article innovació

Revistes científiques per a la Universitat de Barcelona

http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/

Revista d’Innovació i Recerca en Educació

 

Ús dels blogs com a eina de suport per a l’ensenyament a la secundària

 

Resum

 

Una de les eines Web 2.0 més utilitzades avui en dia són els blogs, i cada vegada més entre els adolescents, només amb un correu electrònic, triar un títol i una plantilla, Blogger[1], Wordpres[2] o Blogia[3], entre altres, proporcionen una manera senzilla de crear un blog. En els darrers anys, les tecnologies de la informació i la comunicació han evolucionat degut a una demanda social per fer front a unes noves necessitats.

 

Es presenta una recerca basada en l’educació de secundària, concretament en l’ús del blog com a suport al procés d’ensenyament i aprenentatge. S’ha fet un estudi a estudiants de 3r d’ESO d’un centre escolar de Badalona.

 

 

Introducció

 

Destaquem un canvi de paradigma sobre la concepció d’Internet i les seves funcionalitats, abandonant la seva marcada unidireccionalitat i s’orienten més a facilitar la màxima interacció entre els usuaris i el desenvolupament de xarxes socials (tecnologies socials) on puguin expressar-se i opinar, buscar i rebre informació d’interès, col·laborar i crear coneixement (coneixement social) i compartir continguts. [4]

 

Hi ha moltes eines i recursos tecnològics que poden ajudar a millorar certs aspectes de l’aprenentatge a la secundària, ens centrarem en els blogs per la seva senzillesa d’ús i la gran diversitat de possibilitats que ofereix. [5]

 

La recerca està basada en la creació i utilització d’un diari digital, utilitzant la plataforma de creació de blogs de WordPress, per a l’activitat de “Llenguatge Periodístic” de Llengua Catalana dels alumnes de 3r d’ESO. L’activitat està dirigida conjuntament per a l’assignatura d’Informàtica i de Llengua Catalana.

 

Objectius

 

L’objectiu és conèixer quins nivells o coneixements tenen els alumnes sobre blogs i xarxes socials, també quins recursos són necessaris per a la realització de l’activitat, així com l’avaluació dels resultats de l’activitat i les millores que podrien incorporar-se.

 

 

Metodologia

 

Els alumnes de 3r d’ESO seran els encarregats de crear un blog utilitzant el WordPress i posteriorment utilitzaran aquest blog per a l’activitat de Llenguatge Periodístic.

 

Per què els alumnes puguin crear un blog amb WordPress, es realitzarà una enquesta per saber quins coneixements tenen els alumnes sobre blogs i xarxes socials.

 

Es realitzarà una unitat didàctica sobre blogs (2 hores) per què els alumnes tinguin els coneixements necessaris per a la creació del blog.

 

S’incorporarà un taller de fotografia (4 hores) per realitzar les imatges que seran utilitzades posteriorment per al blog, i també s’inclourà una visita d’un periodista per parlar sobre diaris digitals (1 hora).

 

La creació del blog (3 hores) es realitzarà íntegrament pels alumnes i serà utilitzat per a l’activitat de llenguatge Periodístic.

 

Els objectius didàctics d’aquesta activiat són, en l’àmbit de la creació d’un blog:

 

–          Cercar quins tipus de blogs trobem a la xarxa telemàtica.

–          Comparar els diferents tipus de blogs.

–          Identificar els principals components d’un blog.

–          Ser capaç de crear un blog amb wordpress, crear una entrada, assignar-la a una categoria, afegir etiquetes, fotos, vídeos i enllaços a una entrada.

–          Saber redimensionar una foto per ser utilitzada al blog.

–          Saber incorporar vídeos al blog.

–          Saber comentar entrades a un blog.

 

En l’àmbit de la creació de fotografies:

 

–          Saber les característiques bàsiques d’una càmera digital

–          Ser capaç de baixar-se fotografies i vídeos d’una càmera digital

–          Ser capaç d’editar fotografies amb un editor d’imatges lliure (per exemple GIMP)

 

En l’àmbit de la creació de la notícia:

 

–          Aplicar les característiques del llenguatge periodístic

–          Utilitzar les eines 2.0 per a la correcció de textos i cerca de lèxic específic

–          Distingir les parts més rellevants de la informació d’una notícia

–          Ser capaç d’inventar una notícia del seu entorn proper

 

 

Resultats

 

S’ha elaborat una enquesta per saber quins coneixements tenen els alumnes sobre blogs i xarxes socials, i aquests han estat els resultats:

 

La majoria dels alumnes, el 77% (fig. 1), coneixien què eren els blogs, quant a les diferents eines disponibles a la xarxa (fig. 2), el 32% dels alumnes coneixien el Blogger o Blogspot (eina de Google de creació de blogs), mentre que el 30% coneixien el WordPress (eina de creació de blogs), només el 7% de la classe no coneixia cap eina de creació de blogs.

fig1

Fig.1 Saps què són els blogs?              Fig. 2 Quins blogs coneixes?

 

Respecte a les xarxes socials, (fig. 3) quasi una quarta part dels alumnes, el 26%, tenen un compte a Facebook, el 24% tenen un compte a Google+, el 18% dels alumnes utilitzen l’aplicació social Instagram i el 17% tenen un compte a Twitter. El 6% tenen un blog creat amb Blogger o Blogspot, i tots els alumnes tenien almenys una aplicació social.

 

El 77% dels alumnes (fig. 4) no coneixien com funcionava internament un blog o quins eren els passos per realitzar un blog.

 

 fig2

Fig.3 Aplicacions socials per als alumnes   Fig. 4 Coneixes com funciona el WordPress?

 

Aquestes enquestes ens mostren que la  majoria dels alumnes tenen coneixements sobre blogs i utilitzen la majoria de les xarxes socials més populars avui en dia. En canvi, només el 6% dels alumnes tenen un blog personal, i la majoria, el 77%, no coneixien com es pot crear un blog amb WordPress o Blogger.

 

Altres enquestes realitzades a centres escolars de Catalunya trobades a internet, mostren gràfiques semblants, els alumnes d’ESO utilitzen majoritàriament Facebook com a eina de comunicació. [5] [6]

 

Amb l’ajuda d’aquestes enquestes, s’ha elaborat una Unitat didàctica enfocada per la creació de blogs basada en ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) per què els alumnes puguin reflexionar, cercar i implementar les solucions més òptimes per a l’activitat.

 

La primera part de la unitat didàctica contindrà l’exposició dels continguts sobre blogs, d’aproximadament 2 hores, els alumnes aprendran què és un blog, i quin tipus de blogs hi ha a la xarxa, també quines aplicacions existeixen a la xarxa per crear un blog gratuït, quins dissenys són els més apropiats per un diari digital i l’estructura d’un blog i les seves parts (títol, subtítol, logotip, menú, slideshow, buscador, columna lateral, categories, etiquetes, blogroll, ginys o widgets, entrades recents i el peu del blog).

 

Quant a les entrades d’un blog, els alumnes podran conèixer com canviar o modificar la URL, el títol, com introduir text en el cos, afegir comentaris, etiquetes, categories o botons de medis socials, també afegir enllaços, fotos, vídeos, imatge destacada, així com canviar les dates d’una entrada o protegir entrades amb una clau d’accés.

 

Un cop mostrats els continguts, els alumnes hauran de crear el blog amb l’eina de WordPress, s’ha escollit aquesta eina primer de tot per què els alumnes van decidir després de l’exposició sobre blogs, què era una eina atractiva i fàcil d’utilitzar. El WordPress [7] és un sistema lliure de gestió de continguts o CMS (en anglès Content Management Syste) per la creació de blogs i és un dels més utilitzat actualment a la blogosfera, la seva fàcil utilització i les característiques com gestor de continguts són les causes del seu enorme creixement.

 

Es pot canviar fàcilment el disseny del blog utilitzant Temes, Themes en anglès, cada tema permet dissenyar el menú, la capçalera, el peu i també la barra lateral del blog utilitzant Ginys (o Widgets en anglès).

 

La seva capacitat és de 3GB (per a la versió gratuïta). Una de les característiques més populars del WordPress són les seves estadístiques, estan dissenyades per oferir la informació al minut sobre quantes persones visiten el blog, d’on provenen les visites i quins són els termes utilitzats en els motors de cerca.

 

Un sol usuari administrador és suficient per realitzar la seva configuració i pot ser utilitzat en més d’un terminal al mateix temps, això fa que sigui una plataforma idònia per realitzar l’activitat.

 

La versió gratuïta de WordPress és suficient per realitzar l’activitat, té una capacitat de 3GB, es poden afegir fotos, incrustar vídeos, afegir Ginys o Widgets i assignar dissenys (Temes) sense cap cost addicional.

 

L’activitat de la creació del blog, va ser pensada per ser totalment creada mitjançant ABP, els alumnes, en grups de 4 heterogenis i un ordinador per grup, se’ls plantejava una pregunta que havien de pensar prèviament en grup i posteriorment comentar-ho al grup classe.

 

Per mantenir l’ordre cada membre del grup tenia un rol assignat: el vocal, el cercador a internet, l’escriptor i el responsable del grup per mantenir l’ordre i arribar a un consens dins del grup.

Els diferents punts que els alumnes havien de seguir eren els següents:

 

 1. Pensa un nom per al blog. (Tasca per a tots els grups)
  1. Conté paraules clau?
  2. Quina eina utilitzaries i per què?
  3. Has comprovat que no estigui el blog creat ja a la xarxa?
  4. Exposar la vostra opció davant de l’aula i arribar a un consens amb tots els grups.
 2. Pensar un correu electrònic per realitzar la creació del blog. Per què has escollit aquest correu electrònic? (Tasca per a tots els grups).

Grup  1: Realitzarà la creació del correu electrònic, explicarà a tota la classe els passos realitzats.

 1. Pensa quina eina gratuïta de la xarxa utilitzaries per a la creació del blog? (Tasca per a tots els grups)
 2. Pensa com crearies el blog. (Tasca pera tots els grups)

Grup 2: Crearà el blog. Explicarà breument els passos realitzats a classe.

Grup 3: Què s’ha de fer per activar el blog un cop creat?

 1. Pensar un títol i un subtítol per al blog. Per què has escollit aquests? Conté paraules clau?.  (Tasca per a tots els grups, pluja d’idees entre tots els grups per arribar a un acord)
 2. Crear títol per al blog. Explicar els passos realitzats.

Grup 4: Crearà el títol, Explicarà a tota la classe els passos realitzats.

 1. Crear subtítol per al blog. Explicar els passos realitzats.

Grup 5: Crearà el subtítol. Explicarà a tota la classe els passos realitzats.

 1. Assignar idioma al blog. Explicar els passos realitzats. L’idioma de l’usuari és el mateix que el del blog?

Grup 6: Assignarà l’idioma al blog. Explicarà a tota la classe els passos realitzats.

 1. Pensar quines categories (tipus de notícies) contindrà el blog. (Tasca per a tots els grups, pluja d’idees entre tots els grups per arribar a un acord)
 2. Creació d’una categoria del blog. Explica breument els passos realitzats.

Tasca per a tots els grups, cada grup crearà una categoria.

 1. Pensar un disseny adient (Tema o Theme) per al blog. Per què has escollit aquest disseny? Escollir un entre tota la classe. (Tots els grups)
 2. Assignar el disseny adient per al blog. Explicar breument els passos realitzats.

Grup 7: Assignarà el disseny al blog. Explicarà a tota la classe els passos realitzats.

 1. Creació d’una pàgina estàtica “Betúlia” què contindrà informació sobre nosaltres. Explicar breument els passos realitzats. Has pensat si tindrà o no la barra lateral? Penjar una fotografia adient (creative commons?)

Grup 8: Crearà la pàgina. Explicar a tota la classe els passos realitzats.

 1. Creació d’una pàgina estàtica “Contacta” per contactar amb nosaltres. Explicar breument els passos realitzats. Has pensat si tindrà o no la barra lateral? Penjar una fotografia adient (creative commons?)

Grup 1: Crearà la pàgina. Explicarà a tota la classe els passos realitzats.

 1. Crear una entrada esborrany amb un títol, URL, text, foto o vídeo, assignar-la a una categoria, assignar etiquetes, assignar una foto destacada, permetre socials i comentaris. El text conté les paraules clau al principi? Penjar una fotografia (creative commons?) i vídeo de youtube (Tasca per a tots els grups, cada grup crearà una entrada)
 2. Pensa quins giny o widget podem incloure a la barra lateral. (Tasca per a tots els grups)
 3. Afegir ginys o widgets a la barra lateral. Explicar breument els passos realitzats.

Grup 2: Afegirà ginys o widgets a la barra lateral. Explicarà a tota la classe quins passos a realitzat.

 1. Crear un Menú, què hi afegiries al Menú. (Tasca per a tots els grups´, cada grup crearà un Menú)
 2. Assignar un Menú al blog.

Grup 3: Assignarà el Menú al blog. Explicarà a tota la classe els passos realitzats.

 

Una vegada creat el blog, els alumnes, a classe de Llengua Catalana, van entrar les notícies que prèviament havien treballat sobre el seu entorn proper.

 

Per fer més atractiva l’activitat, es van realitzar dues activitats addicionals, la visita d’un periodista (pare d’un alumne del centre) que treballa actualment al diari l’Esportiu (anteriorment El Punt 9), i també un taller de fotografia de 4 hores, on els alumnes van poder realitzar les seves pròpies fotografies per ser utilitzades al diari digital. El centre actualment està col·laborant amb el projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres, en anglès CLIL: Content Language Integrated Learning). D’aquesta manera es volia aprofitar aquest recurs per realitzar el taller de fotografia totalment en anglès.

 

Aquest taller de 4 hores, es var realitzar en un matí, i va constar d’una explicació sobre la configuració de les càmeres digitals, així com una breu explicació dels paràmetres modificables de les càmeres, les diferents composicions d’una imatge, com realitzar retrats i posteriorment una sortida al voltant del centre per realitzar les fotografies.

 

 

 

Conclusions

 

Els alumnes del centre escolar, no estaven molt acostumat a treballar en ABP, i vaig notar, durant la creació del blog en WordPress, que molts alumnes no sabien quins eren els passos a fer o com podien buscar informació a la xarxa sobre els diferents punts anteriorment citats. Per resoldre aquest problema, es van fer grups totalment  heterogenis, d’aquesta manera els membres del grup s’ajudaven entre ells i podien resoldre les preguntes que anaven trobant durant l’activitat.

 

Durant l’activitat ABP, es pretenia que durant la pluja d’idees, els alumnes poguessin reflexionar sobre les seves pròpies respostes, poguessin argumentar les seves sol·lucions i també escoltar i decidir sobre les opinions dels altres.

 

Per al taller de fotografia, els alumnes van portar càmeres digitals, compactes i Rèflex, altres van fer servir els telèfons intel·ligents com a càmera utilitzant les aplicacions per simular la configuració de càmeres digitals, no va ser cap problema utilitzar telèfons intel·ligents durant l’activitat, ja que molts telèfons podien simular algunes de les configuracions de les càmeres digitals.

 

Durant la sortida del taller de fotografia, els alumnes havien de realitzar 5 diferents imatges, cada una d’un tema seleccionat per al professor, per fer més atractiva l’activitat, es va decidir que les millors fotografies serien publicades a la revista semestral del centre, i es valoraria la creativitat. Les fotografies van ser molt diverses i molt interessants, els alumnes van gaudir bastant d’aquest taller i van estar molt motivats durant tota l’activitat.

 

En finalitzar l’activitat s’han realitzat unes enquestes per saber la satisfacció dels alumnes respecte a la classe de blogs i el taller de fotografia. A la figura 5 i 6, podem veure que el 78% dels alumnes els hi ha agradat la classe de blogs i el 58% l’ha trobat correcte.

 

fig3

Fig. 5 T’ha agradat la classe de blogs?             Fig. 6 Com has trobat la classe?

fig4

Fig. 7 Vols saber  més sobre blogs?       Fig. 8 Vols crear un blog personal per a tu?

 

En canvi, el 59% dels alumnes no voldrien saber més sobre blogs i WordPress i el 71% tampoc voldria tenir un blog personal.

Personalment, crec que aquests últims resultats podrien ser deguts al fet que tant la classe de blogs com l’activitat de la creació d’un blog, s’ha realitzat en un temps massa curt, 2 hores per a la presentació de blogs, i 3 hores per a la creació del blog en WordPress. Hem de pensar que molts alumnes no coneixien com funcionava internament un blog i també que la realització d’una activitat amb ABP fa que la dinàmica i l’evolució de l’activitat sigui més lenta per a alumnes que no estan acostumats a realitzar aquests tipus d’activitat.

La participació dels alumnes al grup classe, durant aquesta activitat, afavoreix els alumnes més preparats i amb més coneixement sobre blogs, per atendre a la diversitat hem de minorar el ritme de la classe i assegurar-nos que tots els alumnes entenen les explicacions per poder seguir endavant amb la creació del blog.

El WordPress és un tema extens, per aprofundir més sobre les aplicacions i prestacions que conté, així com d’introduir més informació sobre Ginys (Widgets) o Temes (Themes) seria necessari 1 hora més per a la realització de l’activitat de creació del blog.

Algunes de les opinions personals dels alumnes recollides durant les enquestes van aportar valoracions positives respecte a l’activitat, entre altres aportacions, destaquem que els alumnes van poder informar-se sobre les seves pròpies notícies, i escriure lliurement sobre els que els agrada i donar la seva opinió, també van valorar conèixer com s’estructura un blog per dins, aprendre a utilitzar diferents eines d’internet i també aprendre alguna cosa diferent i divertida.

 

El taller de fotografia es va realitzar als alumnes de 3r i de 4art, la majoria d’alumnes van pensar que havien après alguna cosa interessant (fig. 9), en canvi un 60% dels alumnes de 3r no els hi va agradar que la classe fos en anglès, en canvi els alumnes de 4art, el 90% la va trobar correcta (fig. 10).

 

Aquesta discrepància, és degut a què el nivell d’anglès dels alumnes de 3r no és tan elevat com ho és per als alumnes de 4art.

fig5

Fig. 9 Has après alguna cosa?                                         Fig.10 T’ha agradat que fos en anglès?

fig6

Fig. 11 T’ha agradat el professor Joan?            Fig. 12 T’agradaria saber més?

 

A la fig. 11 podem veure com els alumnes (el 80% a 3r i el 100% a 4art) els hi ha agradat com el professor ha explicat el taller de fotografia, i a l’última gràfica (fig. 12) podem veure com el 83% dels alumnes de 3r voldrien aprofundir més sobre la fotografia, mentre que el 68% ho voldrien fer els alumnes de 4art.

 

Per al taller de fotografia, van quedar coses sense fer per motius de temps, com l’edició d’imatges amb l’editor lliure GIMP, o com buscar a internet imatges per ser utilitzades lliurement amb Creative Commons.

 

La visita d’un periodista va ser molt ben rebuda per als alumnes de 3r d’ESO, els alumnes es van interessar, entre altres coses, de quines són les notícies escollides com a principals, com s’estructura una notícia o com escollir les fotografies per a cada notícia.

 

Discussió

 

Aquest estudi pretenia veure quins són els coneixements previs dels alumnes respecte als blogs i també quins eren els recursos necessaris per utilitzar els blogs com a eina per a l’ensenyament a la secundària en una activitat concreta, la creació d’un diari digital, d’aquesta manera es pretenia utilitzar una eina orientada a facilitar la màxima interacció entre els usuaris i el desenvolupament de xarxes socials. Si més no, l’activitat es va realitzar en èxit, va ser difícil que tots els alumnes poguessin intervenir de forma directe en la creació del blog, ja que tota la classe havia de crear un sol blog per a l’activitat, per això l’activitat va ser pensada per se realitzada com activitat ABP, i poder guiar els alumnes a través de diferents problemes per arribar a una solució conjunta.

 

Com a millores d’aquesta activitat, són les següents:

a)      Cada grup heterogeni de 4 persones podria realitzar la creació d’un blog, d’aquesta manera els alumnes participarien més en els diferents passos involucrats en la creació d’un diari digital. Cada grup hauria d’escollir, la plataforma a utilitzar, el nom del blog, el títol, el subtítol, el disseny (Tema), els Ginys (Widgets), el Menús, etc. No seria una activitat conjunta, sinó una activitat per grups.

b)      L’activitat va ser acollida molt positivament per als professors, però hem de tenir en compte que aquests han d’estar preparats per realitzar una activitat com aquesta, han de tenir el material suficient i els coneixements necessaris per a portar-la a terme. Es va crear una documentació extensa sobre blogs i una altra documentació sobre la creació d’un blog en WordPress, per a professors sense coneixements previs.

c)      Per al taller de fotografia, també es va crear una documentació bàsica sobre els termes més importants sobre fotografia: la configuració de les càmeres digitals, l’apertura, el temps d’exposició, el ISO, el balanç de blancs, les diferents composicions d’una imatge i els retrats, però en aquest cas, són necessaris coneixements de fotografia i el funcionament de càmeres digitals per poder realitzar el taller de manera satisfactòria. En aquest cas, jo mateix vaig fer el taller de fotografia, la meva experiència ha estat de més de 10 anys treballant de fotògraf a Londres i Barcelona.

d)     Per aprofundir més sobre les aplicacions i prestacions del WordPress, així com donar més informació als alumnes sobre Ginys (Widgets), Temes (Themes), estadístiques de WordPress, etc. seria necessari més temps sobre la creació del blog. Per a la presentació del blog, 2 hores, i per a la creació del blog, 4 hores.

e)      L’activitat hauria de ser realitzada a l’inici del calendari escolar, d’aquesta manera els alumnes podrien seguir treballant amb el diari digital i actualitzar el contingut durant tot el curs, es podria crear un equip responsable del blog amb la funció d’aprovar continguts, mantenir el blog, afegir notícies, etc.

f)       Els alumnes també haurien de rebre més informació sobre quines fotografies poden utilitzar de la xarxa, es va fer una petita explicació sobre com buscar fotos sense copyright, i també sobre les imatges amb Creative Commons, però aquesta informació no va ser suficient degut al poc temps que es tenia per a totes les tasques.

g)      Aquesta activitat podria ser completada amb un taller de creació de vídeo, amb el programa Movie Maker (programa lliure) per què els alumnes poguessin crear un vídeo per a les seves notícies.

h)      També seria interessant explicar el funcionament d’un editor d’imatges lliure com el GIMP, on els alumnes podrien retocar les imatges realitzades durant el taller de fotografia.

i)        Per atendre a la diversitat durant l’activitat, el ritme de la classe havia de minorar per poder assegurar que els alumnes entenien les explicacions i com es realitzaven els diferents passos durant la creació del blog, per tant era necessari més temps per completar l’activitat. Alguns alumnes de la classe no tenien molts coneixements de blogs o de WordPress i d’altres en canvi sí.

Mots clauss

 

Blog, edublog, educació secundària, tecnologies aplicades a l’educació, aprenentatge electrònic (elearning), WordPress.

 

Biblografia

 

[1] 2013, https://www.blogger.com/

[2] 2013, http://wordpress.com/

[3] 2013, http://www.blogia.com/

[4] Marquès Graells, P (2007). <<La Web 2.0 y sus aplicaciones didácticas>>. http://www.peremarques.net/web20.htm

[5] Ayuso Pérez, Laura (2013). <<El fenómen de les xarxes socials>>. Revista digital Inst Montserrat Colomer

http://blocs.xtec.cat/revistainsmontserratcolomer/2013/02/14/el-nou-fenomen-de-les-xarxes-socials/

[6] Sànchez, Miranda (2013). <<Quanta estona passem conectats?>>. Zafra News. Revista Digital Institut Juan Manuel Zafra.

http://www.jmzafra.com/index.php/sabies-que/789-quanta-estona-passem-connectats.html

[7] 2013, http://es.wordpress.com/es-features

 

 

Balagué Puxan, Francesc (2010). <<Ús dels blogs com a suport al procés d’ensenyament i aprenentatge en l’Educació Superior>.

http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/418/2680

 

Domingo Farnos, Juan (2013). <<150 herramientas gratuitas para crear materiales didácticos on line>>.

http://juandomingofarnos.wordpress.com/2010/10/14/150-herramientas-gratuitas-para-crear-materiales-didacticos-on-line/

 

 

 

 

http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/about/submissions#authorGuidelines

Articles d’innovació o de recerca

a) Identificació de l’autoria: nom complet, institució, país i correu electrònic.

b) Títol de l’article: en castellà, català i anglès.

c) Resum: text breu (màxim 150 paraules) en el qual es presentin i sintetitzin els principals continguts de l’article. S’ha de presentar en  català, castellà i anglès.

d) Mots clau: fins a sis termes descriptius del contingut, que s’ajustin a un tesaurus europeu d’educació, en la mesura que sigui possible. S’han de presentar en català, castellà i anglès.

e) Cos del document: entre 10 i 20 pàgines d’extensió, incloent fotografies, taules, gràfics, annexos i bibliografia. Lletra tipogràfica Times New Roman 12, interlineat senzill amb marges superior i inferior de 2,5 cm i laterals de 3 cm. Es pot redactar en català, castellà o anglès (sempre que se n’asseguri la correcció lingüística).

En el cas d’articles de recerca, cal que el text s’estructuri en els apartats habituals: introducció –que inclogui justificació i fonamentació–, objectius, metodologia, resultats i discussió.

Per a articles d’innovació, cal que el text s’estructuri amb una distribució lògica per apartats.

f) Referències bibliogràfiques: obres citades en el text (consultar l’apartat «aspectes formals de redacció»)

g) Bibliografia recomanada: (opcional) màxim cinc referències (consulteu l’apartat «aspectes formals de la redacció»). Es pot incloure la referència de materials complementaris publicats com a producte de la recerca o de la innovació, com ara material gràfic, imatges, CDs, vídeo, programes informàtics, pàgines web, etc.

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s